Sokol Štramberk

Archív

Untitled document
Na Volební valné hromadě TJ Sokol Štramberk dne 4. 3. 2022 byli zvolení:

Starosta jednoty: Pavel Beneš
Jednatel jednoty: Marcel Holub
Hospodář jednoty: Jana Svobodová
Člen výboru jednoty: Ladislav Hykel
Člen výboru jednoty: Svatava Kocurková
Předseda kontrolní komise: Ondřej Holub


Sokol děkuje sponzorům za přízeň v roce 2021

TJ Sokol Štramberk se mohl spolehnout v loňském roce 2021 na dobrou spolupráci a zejména finanční podporu na investiční akce. Ty souvisely nejvíce s úpravou hřiště a dalším vybavením, zejména pro oddíl florbalu. Nyní již budou mít všechny tři sportovní oddíly Sokola svá sportoviště ve svém areálu (tenis, metaná, florbal).

Děkujeme za podporu a přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Naši podporovatelé a sponzoři:
LB Cemix, s.r.o.,
RWE Gas Storage CZ, 
Excalibur Army spol.s.r.o.,
SPT Technology s.r.o.,
Tatra Defence Vehicle a.s.,
město Štramberk,
SPA Hotel Štramberk,
Hotel Gong,
Brnk - dětská hřiště, 
Motokáry Frenštát p/R.,
Haar CZ s.r.o., 
Vánoční chalupa, 
Cukrárna U Hezounů.

Vedení TJ Sokol Štramberk


Provoz areálu v zimní sezóně (1.11.2021 - 30.3.2022) bude omezen.

Areál bude uzavřen a veřejnost jej může využívat pouze:

1. Po předešlé domluvě.
2. Pokud bude probíhat trénink metané (st a čt od 16.00 do 17.30, ne od 10.00 do 11.30).
3. Individuálně se členy Sokola.

Těšíme se opět na plný provoz v jarních měsících 2022.


Přijďte si zabruslit na Sokol Štramberk

Od čtvrtka 11. 2. zprovoznil a otevřel Sokol Štramberk ledovou plochu na asfaltovém hřišti ve svém areálu. Bruslení je otevřeno pro veřejnost a zdarma denně od 8:00 do 21:00. Podmínkou je dodržování níže uvedených pravidel využívání ledové plochy.

PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ LEDOVÉ PLOCHY

1) Plochu mohou využívat pouze osoby s řádnou rezervací na webových stránkách Sokola Štramberk (Rezervace kurtů - Zp. asfaltová plocha), max. 1 hodina denně.

2) Je nutno dodržování „covidových“ opatření (rozestupy, roušky, desinfekce, pouze členové jedné domácnosti, max. 6 lidí současně na ploše). Za dodržování odpovídá držitel rezervace.

3) Bruslení jen na vlastní nebezpečí.

4) Zákaz zdržování se v areálu mimo rezervovanou dobu.

5) Zákaz hraní hokeje a ničení vybavení areálu.

6) Uklízejte po sobě, udržujte čistotu, závady hlaste provozovateli.

7) Areál je přístupný denně od 8.00 do 21.00.

8) Provozovatel může z technických důvodů (úprava ledu apod.) areál uzavírat.

9) Při porušování pravidel může provozovatel zrušit rezervaci nebo provinilce vykázat z areálu.

Kontakt na provozovatele: 606614783

TJ Sokol Štramberk

Pavel Beneš

 


PF 2021

 

 


 

Aktuální informace pro Sokoly ohledně brigád a podmínek slev na sportoviště

Již 29. 7. 2020 byly výborem Sokola schváleny podmínky pro zájemce o slevy na využívání sportovišť v příštím roce 2021, viz. citace zápisu níže:

,,9. Od 1. 8. je třeba prostřednictvím vedoucích oddílů sdělit členům, že pokud chtějí členové hrát v příštím roce zadarmo, je nutno odpracovat 4 hod. brigádně ještě letos, a do 30. 6. 2021 další 4 hod. - zodp. jednotliví ved.”

Z výše uvedeného vyplývá, že vedoucí oddílů měli a mají své členy o tomto informovat. Za téměř tři měsíce to bylo využito minimálně a na covid se v létě nemůžeme vymlouvat. Teď je situace jiná, ale ,,kdo chce, hledá způsob, kdo nechce hledá důvod”. Proto níže uvádíme tabulku s možnostmi prací, které se dají dělat individuálně nebo v malých skupinách (což covid opatření zatím umožňují). Závěr roku se blíží a proto se v případě zájmu obracejte na vedoucí svých oddílů (metaná, tenis, florbal), případně na osoby zodpovědné dle tabulky níže (stejná tabulka visí i v areálu na malé nástěnce).

Držte se ve zdraví a sportujte i v covidu (co opatření dovolí).

Pavel Beneš
Starosta Sokola Štramberk

Tabulka brigád

 

VÝZVA

Zdar všem Sokolům!

Den 28. říjen vždy Sokolové oslavovali jako ochránci české (dříve československé) státnosti. Ve Štramberku tomu tak v posledních letech nebylo (vyjímka 2018 - 100 let). Ano, pamětníků je mezi námi stále méně a současná činnost sokola je také odlišná od dřívějších dob. Proto můžeme (i vzhledem k současným covidovým omezením) zkusit symbolicky tento státní svátek uctít prostřednictvím akce sokola:

Ve středu 28. října od 10 hod. do kdykoli absolvovat běh, pochod, procházku, cross, nordic walking apod. po trase: škola - památník padlých v národním sadu - jeskyně šipka - socha sv. Václava - vrchol lomu - deska sokola br. Čapka - památník TGM - nová sokolská klubovna (možná panáček). Jako důkaz absolvování napište na papírek své jméno a dejte jej pod volný kamínek na první schod od cesty u sokolského památníku (Čapek).

Samozřejmě akce není jen pro Sokoly, tak můžete pozvat i známé a kamarády. V této složité době covidu určitě dodržujte opatření i během této akce. Když je teď tolik omezení, tak je to možnost něco udělat. Už vím o třech lidech, co určitě jdou. Dokážme si, že nejsme v Sokole jen kvůli sportu, ale že jsme i patrioti a vlastenci a jednou za rok si to připomeňme i fyzicky. Co ty? Akce nebo výmluva?

Pavel Beneš
Starosta Sokola Štramberk

 


POZVÁNKA NA CYKLUS PŘEDNÁŠEK SE SOKOLEM V KONDICI

 


Sokol 120 let - Oslavy důstojné i veselé.

Dlouho a veřejně avizované oslavy 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Štramberk dne 31. 5. 2019  se vydařily.  Slavnostního kladení věnce u bronzové desky br. Jana Čapka v Národním sadu na Kotouči se zúčastnila skupina příznivců, mladých i starších členů a pietní akt byl důstojnou vzpomínkou na činnost místních Sokolů od vzniku až do současnosti. Zejména byla připomenuta bohatá kulturní činnost, sportovní úspěchy, vlastenecké odhodlání a sokolské tradice.

Po návratu z lesa už se veškerý program odvíjel v areálu Sokola  u sportovní haly.  Po uvítání přítomných starostou Sokola br. P. Benešem se bezpečně podařilo skácet ozdobenou májku. Mnohé děti viděly takovou akci asi poprvé a byl to pro ně jistě nový zážitek. Stejně jako některé soutěže a sportovní disciplíny, kterých se zúčastnil rovněž velký počet dětí i dospělých  ( např. korfbal, slackline, florbal, ruské kuželky, discgolf, metaná, šlapací auta, ping pong a workout cvičení). Velká část programu se uskutečnila na nově zabudované asfaltové ploše víceúčelového sportovního hřiště, dokončeného teprve týden před akcí. TO, že může plocha sloužit i mimosportovním aktivitám dokázaly další dva body programu - psí drezura, agility sl. Krysové  a dvě vystoupení Tanečního klubu Štramberk. Byla to dobrá volba účinkujících neboť byli odměněni bouřlivým potleskem.

Atmosféra byla vynikající. Návštěvníků přišlo kolem dvousetpadesáti s vysokým podílem dětí. Všichni se měli kam posadit, obsluha občerstvení v baru Sauna nestíhala tolik žíznivců rychle uspokojit, ale guláše i vlastnoručně opečené špekáčky se snědly bezezbytku. Největším lákadlem pro děti byl v předvečer pouťového víkendu skákací hrad zdarma, na němž některé děti vydržely ,, blbnout a jančit” i hodiny.  Dospělí a zejména senioři si mohli připomenout historii Sokola z kronik, fotografií, nově vydané brožury a vystaveného kroje a praporů, o které se po celá desetiletí vzorně stará p. Lubomír Bár. Zároveň bylo vystaveno i několik fotografií z posledních sedmi let, kdy se obnovoval celý areál Sokola. O příjemnou náladu na závěr se postarala cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice. Úplný konec nastal až za tmy vypuštěním ,,létajícího štěstí-přání” ( ...,,ať se to sokolům splní” ).

Závěrem je určitě vhodné vyjádřit poděkování pořadatelům za akci, která se v tomto areálu v takovém měřítku konala po dlouhých letech. Budeme doufat, že se brzy ,, na Sokole” uskuteční další taková podobná událost a že spolek i areál budou nadále úspěšně vzkvétat.

Nezapomeňte, že areál je tu pro každého, kdo rád využije nějakou z mnoha možností aktivního i pasivního odpočinku v centru našeho malebného městečka.

Pavel Beneš – starosta Sokola Štramberk

Nové sportoviště  v areálu Sokola.

Hurá! Hurá! Hurá! Dílo se podařilo. Po několikaletém úsilí mohou nejen Sokolové, ale i občané, děti a veřejnost začít využívat novou sportovní plochu v areálu nejstaršího sportovního spolku. I přes názorové, administrativní i finanční  obtíže se povedlo otevřít od června 2019 nové víceúčelové sportovní  asfaltové hřiště.

Nejprve se musela s městem domluvit demolice havarijní budovy starých šaten. Potom se dohodla směna pozemků pod šatnami  za pozemek pod sokolovnou s finančním dorovnáním. Následovaly projekční práce a posudek statika k nosné zdi u silnice. Samotné stavbě hřiště předcházela ještě kanalizace napříč  areálem pro svod dešťové vody ze střechy do jímky pro zalévání antukových kurtů. A pak už se na srovnanou plochu pustila stavební firma, která začala realizací železobetonového opěrného límce nosné zdi od silnice. Pokračovala položením obrubníků okolo hřiště a zakončila to novým asfaltovým povrchem na ploše 11x30m. Kvalita asfaltu byla pochválena již prvními sportovci a při oslavách vzniku Sokola. Všichni oceňují, že se tím rozšíří možnost dalších  sportovních, pohybových i společenských aktivit v areálu- metaná, florbal, hokejbal, in-line brusle, nohejbal, badminton, streetball, volejbal, minikopaná, koloběžky, posezení při slavnostech a akcích, aj.

Plocha je sice hotová, ale ještě je potřeba dodělat další prvky, které jsou pro chod hřiště nezbytné – oplocení, vyznačení čar, osvětlení, sloupky na sítě, branky, koše, lavičky, aj. S tím souvisí i další rozvoj a budování areálu, tzn. rozvod elektriky, čerpadlo na vodu, dětské prvky (průlezky), klubová místnost, sklady, sociální zařízení-WC, sprchy, šatny. Pořád nás čeká spousta práce a vysoké investice. Pevně doufáme, že i představitelé města dodrží své slovo a brzy zřídí v nevyužívaných prostorách suterénu sokolovny sociální zařízení a šatny, což by provozování areálu velice pomohlo.

Nové sportoviště a noví sportovci jsou sice fajn, ale zároveň s tím souvisí další zodpovědnost,  práce a náklady na údržbu pro provozovatele - Sokol.  Ziskový areál nikdy asi nebude, ale největším oceněním budovatelů bude využívání sportovci, zejména dětmi. Určitě uvítáme i jakoukoli pomoc finanční, sponzorskou či brigádnickou od podporovatelů ,,správných věcí“. Nový návštěvní a provozní řád areálu se teprve tvoří a bude brzy zveřejněn.

Závěrem chci moc poděkovat všem Sokolům a podporovatelům, kteří se na realizaci podíleli. Velký dík patří realizačním firmám Swietelsky, Bamed,  Jurák- elektro a Brnk, které dodržely, co slíbili a svým přístupem výrazně pomohly k úspěchu.  Rádi s nimi budeme napříště spolupracovat.

Sportu ZDAR!
Pavel Beneš, starosta spolku.

FOTOGRAFIE Z REALIZACE

 

120 let Sokolu ve Štramberku

Tělocvičná jednota Sokol  Štramberk je sportovní organizace s dlouholetou tradicí, sportovním areálem antukových kurtů a různorodým sportovním a společenským zaměřením.

V současné době má naše jednota  65 členů, od skupiny aktivních seniorů přes nejpočetnější  základnu aktivních sportovců středního věku až po několik žáků a dorostenců. Naše sportovní oddíly (florbal, tenis a metaná ) trénují  pravidelně a účastní se různých soutěží a turnajů. Dále organizujeme akce a soutěže nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost (turistické výlety, cyklozájezd, stavění máje, teplákový ples, přespolní běh pro děti aj.).

Po rekonstrukci areálu antukových kurtů  v roce 2012 nabízíme tato sportoviště a prostory k využití všem občanům (tenis, volejbal, nohejbal, posezení s ohništěm, workoutové hřiště, ruské kuželky, stolní tenis). O tyto prostory  a zařízení se staráme pravidelnou údržbou i četnými brigádami.

V minulém roce se nám podařilo dořešit s městem záležitosti zchátralé budovy šaten a pozemku pod tělocvičnou. To nám umožní další rozvoj areálu.

Plánujeme v roce 2019 zbudovat víceúčelové asfaltové hřiště, osvětlení areálu, dětské hřiště, záchyt dešťové vody na zalévání kurtů a poté ještě chystáme  zbudovat budovu zázemí areálu.

Činností nových členů a větší propagací jednoty se Sokol ve městě více zviditelnil a přilákal mnoho mladých i starších ke sportu.

Rádi uvítáme děti, mládež, dospělé i seniory do svých sportovních oddílů nebo na různé akce pořádané pro veřejnost. Přijďte si zasportovat, smysluplně využít volný čas nebo jen odpočinout a poznat nové přátele a kamarády. 
Administrace webu   ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz and webdesign4u.cz © COPYRIGHT 2012-23 | virtuální prohlídky