Sokol Štramberk

Archív

Untitled document

VÝZVA

Zdar všem Sokolům!

Den 28. říjen vždy Sokolové oslavovali jako ochránci české (dříve československé) státnosti. Ve Štramberku tomu tak v posledních letech nebylo (vyjímka 2018 - 100 let). Ano, pamětníků je mezi námi stále méně a současná činnost sokola je také odlišná od dřívějších dob. Proto můžeme (i vzhledem k současným covidovým omezením) zkusit symbolicky tento státní svátek uctít prostřednictvím akce sokola:

Ve středu 28. října od 10 hod. do kdykoli absolvovat běh, pochod, procházku, cross, nordic walking apod. po trase: škola - památník padlých v národním sadu - jeskyně šipka - socha sv. Václava - vrchol lomu - deska sokola br. Čapka - památník TGM - nová sokolská klubovna (možná panáček). Jako důkaz absolvování napište na papírek své jméno a dejte jej pod volný kamínek na první schod od cesty u sokolského památníku (Čapek).

Samozřejmě akce není jen pro Sokoly, tak můžete pozvat i známé a kamarády. V této složité době covidu určitě dodržujte opatření i během této akce. Když je teď tolik omezení, tak je to možnost něco udělat. Už vím o třech lidech, co určitě jdou. Dokážme si, že nejsme v Sokole jen kvůli sportu, ale že jsme i patrioti a vlastenci a jednou za rok si to připomeňme i fyzicky. Co ty? Akce nebo výmluva?

Pavel Beneš
Starosta Sokola Štramberk

 


POZVÁNKA NA CYKLUS PŘEDNÁŠEK SE SOKOLEM V KONDICI

 


Sokol 120 let - Oslavy důstojné i veselé.

Dlouho a veřejně avizované oslavy 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Štramberk dne 31. 5. 2019  se vydařily.  Slavnostního kladení věnce u bronzové desky br. Jana Čapka v Národním sadu na Kotouči se zúčastnila skupina příznivců, mladých i starších členů a pietní akt byl důstojnou vzpomínkou na činnost místních Sokolů od vzniku až do současnosti. Zejména byla připomenuta bohatá kulturní činnost, sportovní úspěchy, vlastenecké odhodlání a sokolské tradice.

Po návratu z lesa už se veškerý program odvíjel v areálu Sokola  u sportovní haly.  Po uvítání přítomných starostou Sokola br. P. Benešem se bezpečně podařilo skácet ozdobenou májku. Mnohé děti viděly takovou akci asi poprvé a byl to pro ně jistě nový zážitek. Stejně jako některé soutěže a sportovní disciplíny, kterých se zúčastnil rovněž velký počet dětí i dospělých  ( např. korfbal, slackline, florbal, ruské kuželky, discgolf, metaná, šlapací auta, ping pong a workout cvičení). Velká část programu se uskutečnila na nově zabudované asfaltové ploše víceúčelového sportovního hřiště, dokončeného teprve týden před akcí. TO, že může plocha sloužit i mimosportovním aktivitám dokázaly další dva body programu - psí drezura, agility sl. Krysové  a dvě vystoupení Tanečního klubu Štramberk. Byla to dobrá volba účinkujících neboť byli odměněni bouřlivým potleskem.

Atmosféra byla vynikající. Návštěvníků přišlo kolem dvousetpadesáti s vysokým podílem dětí. Všichni se měli kam posadit, obsluha občerstvení v baru Sauna nestíhala tolik žíznivců rychle uspokojit, ale guláše i vlastnoručně opečené špekáčky se snědly bezezbytku. Největším lákadlem pro děti byl v předvečer pouťového víkendu skákací hrad zdarma, na němž některé děti vydržely ,, blbnout a jančit” i hodiny.  Dospělí a zejména senioři si mohli připomenout historii Sokola z kronik, fotografií, nově vydané brožury a vystaveného kroje a praporů, o které se po celá desetiletí vzorně stará p. Lubomír Bár. Zároveň bylo vystaveno i několik fotografií z posledních sedmi let, kdy se obnovoval celý areál Sokola. O příjemnou náladu na závěr se postarala cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice. Úplný konec nastal až za tmy vypuštěním ,,létajícího štěstí-přání” ( ...,,ať se to sokolům splní” ).

Závěrem je určitě vhodné vyjádřit poděkování pořadatelům za akci, která se v tomto areálu v takovém měřítku konala po dlouhých letech. Budeme doufat, že se brzy ,, na Sokole” uskuteční další taková podobná událost a že spolek i areál budou nadále úspěšně vzkvétat.

Nezapomeňte, že areál je tu pro každého, kdo rád využije nějakou z mnoha možností aktivního i pasivního odpočinku v centru našeho malebného městečka.

Pavel Beneš – starosta Sokola Štramberk

Nové sportoviště  v areálu Sokola.

Hurá! Hurá! Hurá! Dílo se podařilo. Po několikaletém úsilí mohou nejen Sokolové, ale i občané, děti a veřejnost začít využívat novou sportovní plochu v areálu nejstaršího sportovního spolku. I přes názorové, administrativní i finanční  obtíže se povedlo otevřít od června 2019 nové víceúčelové sportovní  asfaltové hřiště.

Nejprve se musela s městem domluvit demolice havarijní budovy starých šaten. Potom se dohodla směna pozemků pod šatnami  za pozemek pod sokolovnou s finančním dorovnáním. Následovaly projekční práce a posudek statika k nosné zdi u silnice. Samotné stavbě hřiště předcházela ještě kanalizace napříč  areálem pro svod dešťové vody ze střechy do jímky pro zalévání antukových kurtů. A pak už se na srovnanou plochu pustila stavební firma, která začala realizací železobetonového opěrného límce nosné zdi od silnice. Pokračovala položením obrubníků okolo hřiště a zakončila to novým asfaltovým povrchem na ploše 11x30m. Kvalita asfaltu byla pochválena již prvními sportovci a při oslavách vzniku Sokola. Všichni oceňují, že se tím rozšíří možnost dalších  sportovních, pohybových i společenských aktivit v areálu- metaná, florbal, hokejbal, in-line brusle, nohejbal, badminton, streetball, volejbal, minikopaná, koloběžky, posezení při slavnostech a akcích, aj.

Plocha je sice hotová, ale ještě je potřeba dodělat další prvky, které jsou pro chod hřiště nezbytné – oplocení, vyznačení čar, osvětlení, sloupky na sítě, branky, koše, lavičky, aj. S tím souvisí i další rozvoj a budování areálu, tzn. rozvod elektriky, čerpadlo na vodu, dětské prvky (průlezky), klubová místnost, sklady, sociální zařízení-WC, sprchy, šatny. Pořád nás čeká spousta práce a vysoké investice. Pevně doufáme, že i představitelé města dodrží své slovo a brzy zřídí v nevyužívaných prostorách suterénu sokolovny sociální zařízení a šatny, což by provozování areálu velice pomohlo.

Nové sportoviště a noví sportovci jsou sice fajn, ale zároveň s tím souvisí další zodpovědnost,  práce a náklady na údržbu pro provozovatele - Sokol.  Ziskový areál nikdy asi nebude, ale největším oceněním budovatelů bude využívání sportovci, zejména dětmi. Určitě uvítáme i jakoukoli pomoc finanční, sponzorskou či brigádnickou od podporovatelů ,,správných věcí“. Nový návštěvní a provozní řád areálu se teprve tvoří a bude brzy zveřejněn.

Závěrem chci moc poděkovat všem Sokolům a podporovatelům, kteří se na realizaci podíleli. Velký dík patří realizačním firmám Swietelsky, Bamed,  Jurák- elektro a Brnk, které dodržely, co slíbili a svým přístupem výrazně pomohly k úspěchu.  Rádi s nimi budeme napříště spolupracovat.

Sportu ZDAR!
Pavel Beneš, starosta spolku.

FOTOGRAFIE Z REALIZACE

 

120 let Sokolu ve Štramberku

Tělocvičná jednota Sokol  Štramberk je sportovní organizace s dlouholetou tradicí, sportovním areálem antukových kurtů a různorodým sportovním a společenským zaměřením.

V současné době má naše jednota  65 členů, od skupiny aktivních seniorů přes nejpočetnější  základnu aktivních sportovců středního věku až po několik žáků a dorostenců. Naše sportovní oddíly (florbal, tenis a metaná ) trénují  pravidelně a účastní se různých soutěží a turnajů. Dále organizujeme akce a soutěže nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost (turistické výlety, cyklozájezd, stavění máje, teplákový ples, přespolní běh pro děti aj.).

Po rekonstrukci areálu antukových kurtů  v roce 2012 nabízíme tato sportoviště a prostory k využití všem občanům (tenis, volejbal, nohejbal, posezení s ohništěm, workoutové hřiště, ruské kuželky, stolní tenis). O tyto prostory  a zařízení se staráme pravidelnou údržbou i četnými brigádami.

V minulém roce se nám podařilo dořešit s městem záležitosti zchátralé budovy šaten a pozemku pod tělocvičnou. To nám umožní další rozvoj areálu.

Plánujeme v roce 2019 zbudovat víceúčelové asfaltové hřiště, osvětlení areálu, dětské hřiště, záchyt dešťové vody na zalévání kurtů a poté ještě chystáme  zbudovat budovu zázemí areálu.

Činností nových členů a větší propagací jednoty se Sokol ve městě více zviditelnil a přilákal mnoho mladých i starších ke sportu.

Rádi uvítáme děti, mládež, dospělé i seniory do svých sportovních oddílů nebo na různé akce pořádané pro veřejnost. Přijďte si zasportovat, smysluplně využít volný čas nebo jen odpočinout a poznat nové přátele a kamarády. 
Administrace webu   ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz and webdesign4u.cz © COPYRIGHT 2012-21 | virtuální prohlídky