Sokol Štramberk

Provozní řád areálu

Untitled document

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU TJ Sokol Štramberk

1) Areál slouží ke sportovním a volnočasovým aktivitám široké veřejnosti. Nabízí mnoho možností využití – víceúčelová asfaltová plocha, tenisový antukový dvorec, víceúčelový antukový dvorec, ohniště s posezením, venkovní pingpongový stůl, venkovní posilovna, dětské hřiště a ruské kuželky.

2) Vstupem do areálu potvrzujete souhlas s tímto provozním řádem. Pohyb po areálu je na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za škody nebo úrazy vzniklé návštěvníkovi.

3) Vstup dětí do 10 let pouze za doprovodu osoby starší 18 let.

4) Areál nemá trvale přítomného správce. Návštěvníci mohou být v případě nevhodného chování usměrněni, nebo vykázáni osobou pověřenou provozovatelem. Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Záznamy mohou být využívány pouze pro účely zabezpečení objektu. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nepoškozoval zařízení areálu, nezpůsobil úraz sobě ani ostatním, neobtěžoval hlukem a neodhazoval odpadky mimo nádoby pro to určené.

5) Vstup do areálu je povolen pouze hlavní brankou nebo bránou. Jakékoliv přelézání plotů může být řešeno jako přestupek podle přestupkového zákona. Klíče od areálu je možno vyzvednout po domluvě na telefonu 555 444 232.

6) Návštěvník je povinen před využitím hřiště nebo herních prvků zkontrolovat stav zařízení. Pokud najde nějakou závadu nebo poškození, musí záležitost neprodleně nahlásit na telefon 555 444 232 a nesmí zařízení využívat. Jinak bude považován za viníka stavu. Pokud sám způsobí škodu, je povinen ji nahlásit na uvedený telefon nebo na email sokolstramberk@email.cz.

7) Pokud dojde k úrazu některého z návštěvníků v areálu, tak je jeho povinnost toto nahlásit na uvedený telefon nebo email. Lékárnička je v suterénu budovy tělocvičny.

8) U jednotlivých sportovišť a herních prvků jsou vyvěšeny pravidla pro vstup a užívání.

9) V areálu platí zákaz kouření s vyjímkou vyhrazeného prostoru před budovou a prostoru ohniště.

10) Zákaz volně pobíhajících psů v areálu.

Důležitá telefonní čísla:

Správce: 555 444 232
Starosta Sokola Pavel Beneš: 606 614 783
Záchranka: 155
Hasiči: 150
Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Tísňové volání: 112

Stránky TJ Sokol Štramberk: www.sokolstramberk.cz 
Administrace webu   ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz and webdesign4u.cz © COPYRIGHT 2012-24 | virtuální prohlídky