Sokol Štramberk

Pravidla rezervací

Untitled document

REZERVAČNÍ SYSTÉM KURTŮ AREÁLU TJ SOKOL ŠTRAMBERK

1) Uživatel systému se do něj přihlašuje pomocí přiděleného jména a svého hesla. Tyto údaje přiděluje správce systému na požádání na emailové adrese sokolstramberk@email.cz. Při žádosti uveďte své jméno, příjmení, adresu a telefon. Tyto údaje budou využity pouze pro potřeby rezervačního systému.

2) Po přihlášení je možno rezervovat volnou hrací dobu, nebo editovat svoje rezervace. Rezervaci je možno zrušit nejpozději 5 hodin před počátkem hrací doby. Hráči TJ Sokol Štramberk s cenovým zvýhodněním jsou povinni svou rezervovanou hrací dobu využít, nebo ji musí uvolnit pro další využití. V nejexponovanějších hodinách (Po-Pá po 16:00) je možno víc jak 2 dny dopředu rezervovat maximálně 1,5 hod./týden, o víkendu maximálně 2 hod./den. Při zjevném kumulování hracích dob jednou skupinou hráčů má správce právo do rezervací zasáhnout. Jediné důvody, kdy se hrací doba považuje za nevyužitou, je déšť nebo nezpůsobilý terén. Pokud nebudete hrát z uvedených důvodu, sdělte tuto skutečnost na výše uvedený e-mail. Správce systému potom zpětně rezervaci zruší.

3) Celková hrací doba uživatele bude spočítána vždy za níže uvedená období a splatná do 15. dne následujícího měsíce.

duben, květen, červen splatnost do 15. 7. 2021
červenec, srpen, září – splatnost 15. 10. 2021
říjen – splatnost 15. 11. 2021

4) Spočítaná cena (kurtovné), s informací o způsobu platby, bude uživateli sdělena na emailovou adresu uvedenou v přihlášení. Pokud není tato adresa aktivní, prosím o zaslání aktivní adresy na výše uvedený email Sokola. Kurtovné je stanoveno ceníkemNezaplacení bez závažného důvodu do termínu bude pro dlužníka znamenat vyřazení z rezervačního systému a zákaz vstupu do areálu.

Nové ustanovení od 2021:

Hráči tenisu (členové Sokola), kteří využívají zvýhodněnou sazbu (2 hodiny týdně zdarma), a chtějí hrát další hodiny za zvýhodněnou sazbu (50%), si musí požádat o druhé přihlašovací jméno a heslo, aby tyto rezervace mohly být evidovány a účtovány správně. 
Administrace webu   ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz and webdesign4u.cz © COPYRIGHT 2012-21 | virtuální prohlídky