Sokol Štramberk

Pravidla rezervací

Untitled document

REZERVAČNÍ SYSTÉM KURTŮ AREÁLU TJ SOKOL ŠTRAMBERK

1) Uživatel systému se do něj přihlašuje pomocí přiděleného jména a svého hesla. Tyto údaje přiděluje správce systému na požádání na emailové adrese sokolstramberk@email.cz. Při žádosti uveďte své jméno, příjmení, adresu a telefon. Tyto údaje budou využity pouze pro potřeby rezervačního systému.

2) Po přihlášení je možno rezervovat volnou hrací dobu, nebo editovat svoje rezervace. Rezervaci je možno zrušit nejpozději 5 hodin před počátkem hrací doby. Při opakovaném nevyužití objednané doby bude účtována plná sazba kurtovného.

V nejexponovanějších hodinách (Po-Pá po 15:00) je možno více jak 2 dny dopředu rezervovat maximálně 1,5 hod./týden, o víkendu maximálně 2 hod./den. V případě neobsazeného kurtu v daný hrací den, je možno v tento den přiobjednat i nevyužité hodiny.

Při zjevném kumulování hracích dob jednou skupinou hráčů má správce právo do rezervací zasáhnout. Jediné důvody, kdy se hrací doba považuje za nevyužitou, je déšť nebo nezpůsobilý terén. Pokud nebudete hrát z uvedených důvodu, sdělte tuto skutečnost na výše uvedený e-mail. Správce systému potom zpětně rezervaci zruší.

Pokud hrací dobu objedná neplatící a hraje s platícími nebo naopak, tak poměr platících zapíše do poznámky (25, 50, 75). Tato poměrná částka mu bude potom účtována.

3) Celková hrací doba uživatele bude spočítána vždy za níže uvedená období a splatná do 30. dne následujícího měsíce.

duben, květen, červen splatnost do 30. července
červenec, srpen, září – splatnost do 30. října
říjen – splatnost do 30. listopadu

4) Spočítaná cena (kurtovné), s informací o způsobu platby, bude uživateli sdělena na emailovou adresu uvedenou v přihlášení. Pokud není tato adresa aktivní, prosím o zaslání aktivní adresy na výše uvedený email Sokola. Kurtovné je stanoveno ceníkemNezaplacení bez závažného důvodu do termínu bude pro dlužníka znamenat vyřazení z rezervačního systému a zákaz vstupu do areálu. Je zakázáno neoprávněně manipulovat s rezervacemi v systému, mazat mimo povelenou dobu apod. 
Administrace webu   ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz and webdesign4u.cz © COPYRIGHT 2012-24 | virtuální prohlídky